Vastuullisuus

Oulun Voimisteluseuran lasten ja nuorten sekä aikuisten toiminta on saanut Olympiakomitean Tähtiseura-laatutunnuksen. Aiemmin Oulun Voimisteluseura on auditoitu Nuoren Suomen ja myöhemmin Olympiakomitean Sinettiseuraksi sekä Voimisteluliiton Priima-laatuseuraksi.

Seuran toimintaa ohjaa kaksivuotinen teema. Vuosina 2023-2024 teema on Hyvä kiertämään. Lue lisää teemasta.

Jokaisella toiminnassa mukana olevalla tulee olla turvallinen, positiivinen ja oppimista tukeva ympäristö, jossa onnistutaan, menestytään ja koetaan elämyksiä yhdessä tehden. Vastuullisen toimintakulttuurin kehittämiseksi Oulun Voimisteluseurassa laadittiin kahden vuoden mittainen (2021-2022) toteuttamissuunnitelma Voimisteluliiton Tähtitason Vastuullisuusaskeleille Suunnitelman mukaisesti kaikki toimijat ovat tietoisia vastuullisuustyöstä ja vastuullisuus näkyy osana seuran arkea.

Hyvä hallinto

Seuran hallitus on sitoutunut Voimisteluliiton Voimistelun eettisiin periaatteisiin sekä Olympiakomitean Reilun Pelin eettisiin periaatteetteisiin. Seuran toiminta on avointa. Toiminnan periaatteet ja toimintatavat sekä eri toimijoiden vastuualueet ja roolit on kirjattu Toimintakäsikirjaan. Seuran vastuullisuusasioista vastaa puheenjohtaja (johon eri tahot ja toimijat voivat tarvittaessa olla yhteydessä).

 

Turvallinen toimintaympäristö

Oulun Voimisteluseuralle on laadittu pelisäännöt ja Turvallisuussuunnitelma, jotka koskevat kaikkia seuratoimijoita.

Turvallisen toimintaympäristön toteuttamisessa ohjaajat/valmentajat ovat keskeisessä asemassa. He toimivat seuran arvojen ja ohjeiden mukaisesti (Toimintakäsikirjassa) ja aistivat ryhmän/joukkueen ilmapiiriä ja vuorovaikutustilanteita.

Alle 18-vuotiaiden ohjaaja/valmentaja laatii ryhmän/joukkueen pelisäännöt yhdessä harrastajien ja huoltajien kanssa sekä vastaa niiden toteutumisesta. Lasten ja nuorten ryhmissä/joukkueissa toteutetaan pariohjausta/-valmennusta tai apuohjaajakäytäntöä. Ne tukevat ohjaajien/valmentajien jaksamista ja lisäävät osallistujien henkilökohtaisen ohjauksen ja huomion määrää. Toimintamallilla ehkäistään myös mahdollista epäasiallista käytöstä niin ryhmän harrastajien keskuudessa kuin ohjaajien ja valmentajien taholta. Mahdollisten epäkohtia ilmaantuessa ohjaajat/valmentajat toimivat seuran Ongelmanratkaisupolun mukaisesti.

Kiusaaminen, häirintä tai muu epäasiallinen käyttäytyminen eivät kuulu seuran toimintaan. Seuran jäsen, joka kokee itseensä kohdistuvaa epäasiallista käytöstä, eikä uskalla tai halua kertoa siitä ohjaajalle/valmentajalle eikä joukkuekavereille, voi ottaa yhteyttä valitsemaansa toimialavastaavaan, jotka toimivat turvahenkilöinä (yhteystiedot löytyvät nettisivuilta). Tilanteen ulkopuolella olevan henkilön avulla tapahtunutta lähdetään selvittelemään kaikkia osapuolia kuunnellen. Luottamuksellisesti kohdanneesta epäasiallisesta käyttäytymisestä voi keskustella Väestöliiton Et ole yksin -palvelussa.

Ryhmän/joukkueen harrastajat ovat osallisena luomassa turvallista toimintaympäristöä toimiessaan seuran arvojen mukaisesti ja sitoutumalla ryhmän yhdessä laatimiin pelisääntöihin. He hyväksyvät muut osallistujat ja kunnioittavat jokaisen fyysistä koskemattomuutta eivätkä hyväksy kiusaamista missään muodossa.

Hallitus mahdollistaa seuran turvallisen toiminnan toteuttamisen, tukee ja auttaa ohjaajia, kouluttaa ja on mukana ongelmanratkaisutilanteissa.

Ilmapiirimittari -kysely

Seuran ala- ja yläkouluikäisten ryhmissä toteutettiin 2022 Ilmapiirimittari-kysely, joka kartoitti ryhmien jäsenten tuntemuksia ryhmän henkisestä turvallisuudesta. Ryhmätoiminnassa henkistä hyvinvointia edistävät mm. hyvä yhteishenki, luottavainen ilmapiiri, oikeudenmukaisuus, toisten kunnioittaminen, yhdenvertainen kohtelu, erilaisuuden hyväksyminen ja turvallisuuden tunne. Näiden toteutuminen ehkäisee myös kiusaamista.

Ilmapiirimittarissa oli kahdeksan kysymystä, joihin seitsemään vastattiin antamalla 1-5 tähteä (asteikolla täysin eri mieltä – täysin samaa mieltä) ja kahdeksanteen sai laittaa omia ajatuksia ryhmän ilmapiiristä.

Vastaukset annettiin nimettömänä ryhmäkohtaisesti, joten ohjaajat saivat tästä kyselystä palautetta oman ryhmänsä toiminnasta. Ryhmäkohtaisesti käydyissä ohjaajien palautekeskusteluissa käytiin läpi myös ohjaajien vahvuuksia, toimivia käytäntöjä ja mahdollisia kehittämiskohteita annetun palautteen perusteella.

Kaikkien ryhmien vastausten yhteinen keskiarvo oli 4,7 vastausprosentin ollessa 72,5 %. Esimerkiksi kysymyksiin ”Tunnen oloni turvalliseksi ryhmässä” ja ”Ryhmäni hyväksyy erilaisuutta” tuli kumpaankin huikea keskiarvo 4,9. Erinomainen kyselyn kokonaistulos vahvistaa OVOSin pitkäjänteisesti toteuttamaa kehittämistyötä lasten ja nuorten toiminnassa.

Ryhmän ilmapiirin luomista ei voi jättää pelkästään ohjaajan tai valmentajan harteille vaan jokainen ryhmän jäsen vaikuttaa siihen omalla toiminnalla ja käytöksellään. Lasten ja nuorten ajatuksia ryhmänsä toiminnasta:
”Meillä on tosi hyvä ryhmähenki ja meidän joukkueessa voi mennä juttelemaan ihan kelle vaan eikä kukaan jää yksin.”
”Minusta on kivaa, että ketään ei kiusata, vaikka tekisikin jotain väärin.”
”Ohjaajat ovat tosi kivoja. Tutustuminen on helppoa uusiin kavereihin. Treenit ovat kivoja.”
”Tosi kiva joukkue ja valmentaja, aina on kiva tulla treeneihin, kun yhteishenki on niin hyvä.”

Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo

Seuratoiminnassa on sitouduttu osallistujien (hallitus, ohjaajat/valmentajat, harrastajat, lasten/nuorten huoltajat) yhdenvertaiseen kohteluun. Ohjaaja/valmentaja kohtelee kaikkia harrastajia yhdenvertaisesti riippumatta harrastajan taitotasosta, fyysisestä olemuksesta ja syntyperästä. Seuran eri-ikäiset harrastajat esiintyvät yhteisissä näytöksissä. Ohjaajille/valmentajille järjestetään yhteisiä tapaamisia. Alle 18-vuotiaiden ryhmien vanhempaintoimintaan on nimetty hallituksesta vastuuhenkilö.

Seuran harjoitusmaksut ja harrastajille mahdollisesti koituvat kilpailukustannukset pyritään pitämään kohtuullisina ja osallistuminen ei edellytä erityisten välineiden hankkimista. Lahjoittamalla vuosittain Hope – Yhdessä ja Yhteisesti ry:lle sidosryhmien joulutervehdyksiin varatun summan, seura mahdollistaa ilmaisen osallistumisen vähävaraiselle lapselle.

Ympäristö ja ilmasto

Oulun Voimisteluseurassa aloitettiin ympäristövastuullisen toiminnan kehittäminen jo 2010-luvun taitteessa. Toimintamalliksi muodostuivat tuolloin seuratoiminnan Kestävän kehityksen linjaus ja Kestävän kehityksen teema.

Linjaus sisältää kestävän kehityksen asioiden hallinnan sekä seurassa vuosien varrella käytännöksi muodostuneita, kestävään kehitykseen liittyviä toimintatapoja. Seuran hallitus nimeää keskuudestaan kestävän kehityksen vastuuhenkilön.

Kestävän kehityksen teema on kattanut kaikkeen seuratoiminnan; hallinon, liikuntatunnit ja tapahtumat.

Vähentääkseen ilmastokuormitusta:

  • seura järjestää lähiliikuntapalveluja lapsille, nuorille ja aikuisille (joihin pystytään saapumaan kävellen ja pyöräillen)
  • kilpailuihin ja tapahtumiin matkustetaan seuran järjestämällä yhteiskuljetuksella
  • seuran järjestämissä tapahtumissa pyritään välttämään kertakäyttöastioita; osallistujat tuovat omat, kestävät astiat ja ruokailuvälineet mukanaan
  • seuran järjestämissä tapahtumissa hyötyjätteet kierrätetään paikan suomin mahdollisuuksin sekä seuran talkoolaisten työpanoksella
  • lasten liikuntatunneilla käytetään liikuntavälineinä kierrätysmateriaalia: sanomalehtiä, muovikanistereita, vanhoja verhoja ym.
  • seuran liikuntavälineet ovat ryhmien yhteisiä ja niitä käytetään vuorotellen eri toimintapisteissä
  • esiintymisasuja käytetään uudelleen
  • seura ylläpitää Facebookissa toimivaa kirppisryhmää, jossa jäsenet voivat kierrättää/myydä tarpeettomia seuratuotteita tai muita harrastustarvikkeita.

Antidoping

Seura on sitoutunut noudattamaan Suomen Antidopingtoimikunta ADT ry:n vahvistamaa antidopingsäännöstöä, Kansainvälisen lajiliiton antidopingsäännöstöä sekä Kansainvälisen Olympiakomitean antidopingsäännöstöjä ja ne ovat kirjattu seuran sääntöihin.

Oulun Voimisteluseura on nimetty Urheilugaalassa vuoden 2021 urheiluseuraksi.

Lue lisää täältä!

Tule mukaan

Ota yhteyttä

Saat yhteyden seuraan sähköpostitse ovos@ovos.fi. Ohjaajien ja valmentajien sähköpostiosoitteet löydät tältä sivulta ja hallituksen yhteystiedot täältä.