Turvallisuus

Yhdistyksiltä ja urheiluseuroilta odotetaan entistä enemmän turvallisen toiminnan edistämistä, omaehtoista varautumista, onnettomuuksien ja tapaturmien ennaltaehkäisyvalmiutta sekä toiminnan dokumentoimista. Turvallisuus on toiminnassa sekä laatua että tasokkuutta.

Oulun Voimisteluseuran Turvallisuussuunnitelma laadittiin 2015. Nyt se on päivitetty vuoden käyttökokemuksen jälkeen ja valmis julkaistavaksi. Sen laadinnassa on käytetty apuna SLU:n julkaisua Yhdistyksen turvallisuusopas – turvallisia liikuntapalveluita ja yleisötapahtumia.

Ohjeistuksen tarkoituksena on yhtenäistää turvallisuuteen liittyvät asiat kaikille Oulun Voimisteluseuran toiminnassa mukana oleville: hallitukselle, ohjaajille, harrastajille sekä lasten ja nuorten vanhemmille. Keskeisenä tavoitteena on turvallisen toimintailmapiirin luominen sekä vahinkojen, tapaturmien ja onnettomuuksien ennaltaehkäisy. Lisäksi Turvallisuussuunnitelma antaa seuraväelle selkeät toimintaohjeet, jos jotakin kuitenkin sattuu ja näin saadaan vahingot minimoitua.

Ensiapu

Ohjaajat saavat joka syksy lyhyen ensiapukoulutuksen, jonka kouluttajana toimii terveydenhoitaja, fysioterapeutti tai alan opiskelijoita. Koulutuksessa käydään läpi tyypillisimmät tapaturmat, joihin ohjaaja voi törmätä toiminnassamme, lisäksi käydään läpi mm. diabetes-, epilepsia- ja allergia-asioita. Jokaisella jumppapaikallamme on vähintään yksi ensiapussi esim. infossa, seuran kaapissa tai jos erillistä säilytyspaikkaa ei ole, ohjaaja huolehtii itse ensiapupussista. Ensiapupussi sisältää: kylmäpussin, ideaalisiteen, laastaria ja desinfiointipyyhkeitä. Kun jokin tavaroista loppuu ensiapupussista, ohjaaja huolehtii täyttämisen yhteisesti sovitusta varastosta.

Oulun Voimisteluseura on nimetty Urheilugaalassa vuoden 2021 urheiluseuraksi.

Lue lisää täältä!

Tule mukaan

Ota yhteyttä

Saat yhteyden seuraan sähköpostitse ovos@ovos.fi. Ohjaajien ja valmentajien sähköpostiosoitteet löydät tältä sivulta ja johtokunnan yhteystiedot täältä.