Kestävä kehitys

Oulun Voimisteluseuran kestävän kehityksen toiminta sisältää

 • kestävän kehityksen linjauksen
 • kestävän kehityksen teeman

Linjaus sisältää seurassa vuosien varrella käytännöksi muodostuneita, kestävään kehitykseen liittyviä toimintatapoja. Johtokunta suunnittelee kestävän kehityksen toiminnalle teeman yhdeksi tai kahdeksi vuodeksi kerrallaan ja teeman toteuttamiselle käytännön toimenpiteitä.

Kestävän kehityksen linjaus

1. Kestävän kehityksen asioiden hallinta

 • seuran arvot ovat kestävän kehityksen mukaisia
 • seuran johtokunta suunnittelee vuosittain kestävän kehityksen teeman ja keinot sen toteuttamiselle
 • johtokunta nimeää seuran kestävän kehityksen vastuuhenkilön
 • seuralle tehdään keke-teemaan toimintasuunnitelma
 • toimintasuunnitelma arvioidaan vuosittain

2. Ekologinen ja taloudellinen kestävyys

Toiminta

 • seura järjestää lähiliikuntapalveluja lapsille, nuorille ja aikuisille (joihin pystytään saapumaan kävellen ja pyöräillen)
 • seuran järjestämissä tapahtumissa pyritään välttämään kertakäyttöastioita; osallistujat tuovat omat, kestävät astiat ja ruokailuvälineet mukanaan
 • seuran järjestämissä tapahtumissa jätteet lajitellaan paikan suomin mahdollisuuksin sekä seuran talkoolaisten työpanoksella
 • lasten liikuntatunneilla käytetään liikuntavälineinä kierrätysmateriaalia: sanomalehtiä, maitopurkkeja, sukkahousuja, mehukanistereita, jne.
 • seuran liikuntavälineet ovat ryhmien yhteisiä ja niitä käytetään vuorotellen eri toimintapisteissä
 • esiintymisasuja käytetään uudelleen
 • seura ylläpitää Facebookissa toimivaa kirppisryhmää, jossa jäsenet voivat kierrättää tarpeettomia seuratuotteita tai muita harrastustarvikkeita

Hallinto

 • tiedottaminen johtokunnan, ohjaajien, harrastajien ja lasten ja nuorten vanhempien kanssa tapahtuu pääsääntöisesti sähköpostitse ja sähköisesti
 • seuran ilmoittautuminen ja liikuntamaksut suoritetaan verkossa
 • kokoukset ovat paperittomia
 • huomioidaan kaksipuolinen tulostus ja kopiointi
 • seuran palkitsemiset ja muistamiset toteutetaan aineettomasti esim. teatteri/elokuvalipuilla ja palvelulahjakorteilla 

3. Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys

Turvallisuus ja hyvinvointi

 • seuralle on laadittu turvallisuussuunnitelma
 • seuralle on laadittu omat pelisäännöt, jotka koskevat harrastajia, ohjaajia sekä lasten ja nuorten vanhempia
 • seuran lasten ja nuorten toiminta on saanut Olympiakomitean Tähtiseura –laatutunnuksen ja toiminta on kriteerien mukaista
 • 6-15 -vuotiaiden ryhmissä laaditaan pelisäännöt
 • alle 18-vuotiaiden ryhmissä vietetään kaksi kertaa vuodessa Vipinäviikkoa, jonka tarkoituksena on kannustaa lapsia ja nuoria liikkumaan oman terveytensä sekä hyvinvointinsa vuoksi riittävästi
 • seuralle on laadittu ongelmanratkaisupolku
 • seura järjestää ohjaajille ensiapukoulutuksen syksyisin

Yhteisöllisyys

 • seuran eri-ikäiset harrastajat esiintyvät yhteisissä näytöksissä
 • seura järjestää ohjaajille yhteisiä tapahtumia
 • seura järjestää vanhempainillan
 • alle 18-vuotiaiden ryhmien vanhempaintoimintaan on nimetty johtokunnasta vastuuhenkilö
 • seuran ohjaajille ja johtokunnalle järjestetään vähintään kaksi kertaa vuodessa yhteinen tapaaminen

Perinteet

 • seura ylläpitää perinteisen naisvoimistelun traditioita järjestämällä tanssillisen voimistelun tunteja lapsille, nuorille ja aikuisille
 • seura järjestää vuosittain kevätnäytöksen
 • seurassa toimii Oulun Voimisteluseuran uskollisuuden kilta

Kestävän kehityksen teema 2017-2019

Tapahtumat luomassa yhteisöllisyyttä.