Tämä on Oulun Voimisteluseura

Oman elämäsi OVOS

Oulun Voimisteluseura tarjoaa jäsenilleen monenlaisia mahdollisuuksia kehittyä sekä tanssin että tanssillisen voimistelun harrastajina ja kilpailijoina. Seura tarjoaa myös laadukasta liikuntaa lapsille ja perheille. Seuran tavoitteena on tukea kaikenikäisten harrastajiensa kokonaisvaltaista hyvinvointia. Tavoitteellisen kilpailutoiminnan rinnalla keskiössä ovat yhteisöllisyys, elämyksellisyys ja kaikkien kannustaminen.

Tavoitteeseen pääsemistä tukee koulutetut ohjaajat ja apuohjaajajärjestelmä. Seurassa on suunniteltu ohjaajapolku sekä seuratoimijan polku, jotka kuvaavat tien harrastajasta ohjaajaksi tai seuratoimijaksi. Seurassa kannustetaan oman osaamisen jakamiseen ja lajirajoja rikkovaan yhteistoimintaan. Näytökset, yhteiset tapahtumat ja ryhmien välinen yhteistyö lisäävät yhteisöllisyyttä. Monikanavainen, säännöllinen ja laadukas viestintä on seuran vastuullisuutta lisäten seuran näkyvyyttä ja vetovoimaa.

Ohjaajille pidetään säännöllisesti ohjaajapalavereja. Toimialavastaavat tukevat ohjaajia oppimispolullaan ja käyvät heidän kanssaan jatkuvaa kesksutelua. Johtokunta vastaa resurssoinnista ja erilaisista konkreettisista järjestelyistä, kuten näytöksistä ja tapahtumiin osallistumisista.

→ Lue lisää seuran toimintaa ohjaavista linjoista toimintakäsikirjasta (pdf).

 

Oulun Voimisteluseuran strategia 2021-2026

Arvot

 • Elämyksellisyys ja ilo
 • Suvaitsevaisuus ja keskinäinen kunnioitus
 • Tasavertaisuus
 • Terveet elämäntavat ja hyvät käytöstavat
 • Vastuu ympäristöstä

Missio

Oulun Voimisteluseura tarjoaa eri-ikäisille mahdollisuuden harrastaa laadukasta liikuntaa, tanssillista voimistelua ja tanssia koulutettujen ohjaajien johdolla.

Visio

Oman elämäsi OVOS. OVOS on helposti tavoitettava, vetovoimainen, vastuullinen, yhteisöllinen ja tarjoaa harrastajalle mahdollisuuden elinikäiseen oppimiseen.

Strategiset painopisteet

 • Koulutetut ohjaajat
 • Monikanavainen viestintä
 • Lapset ja nuoret toiminnan keskiössä
 • Apuohjaajat
 • Osallistuminen tapahtumiin
 • Kilpailutoimintaan osallistuminen
 • Toimintaa koko elämänkaarelle
 • Tanssia ja tanssillista voimistelua

Pelisäännöt

Elämyksellisyys ja ilo

 • Ohjaaja luo toimintaansa positiivisen, kannustavan ja turvallisen sekä innostavan ilmapiirin.
 • Ohjaaja antaa rakentavaa ja myönteistä palautetta ryhmäläisille sekä auttaa heitä kehittämään taitoja ja oppimaan uutta.
 • Jokainen harrastaja luo omalla positiivisella käytöksellään kannustavaa ja iloista joukkuehenkeä.
 • Harrastaja osallistuu järjestettyyn toimintaan aktiivisesti ja sitoutuu ryhmän tavoitteisiin.
 • Jokaiselle harrastajalle pyritään löytämään sopiva ryhmä ja rooli toimia
 • Vanhemmat mahdollistavat lasten toimintaan osallistumisen.

Hyvät käytöstavat ja keskinäinen kunnioitus

 • Seurassa on epäasiallisen käytöksen ja kiusaamisen nollatoleranssi.
 • Ohjaaja hyväksyy ja huomioi kaikki ryhmäläiset.
 • Harrastaja hyväksyy muut osallistujat ja kunnioittaa jokaisen fyysistä koskemattomuutta eikä keskinäistä kiusaamista sallita.
 • Vanhemmat tukevat ohjaajan työtä omalla toiminnallaan, esimerkillään ja luottavat ohjaajan arviointikykyyn.
 • Seuran kaikilta toimijoilta ja harrastajilta edellytetään sitoutumista hyviin käytöstapoihin tunneilla, niiden välittömässä läheisyydessä, tapahtumissa ja talkoissa (esim. tupakointi, päihteiden käyttö ja kiroilu eivät kuulu seuramme toimintaan).

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus

 • Seuratoiminnassa on sitouduttu huomioimaan osallistujien yhdenvertainen kohtelu ja turvallisuus.
 • Seuramme tarjoaa monenlaisia tunteja kaikenikäisille liikkujille.
 • Seuramme harjoitusmaksut ja harrastajille mahdollisesti koituvat kilpailukustannukset pyritään pitämään kohtuullisina.
 • Jokainen ryhmäläinen saa yksilöllistä huomiota.
 • Jokainen harrastaja kokee olevansa osa ryhmää.
 • Ohjaaja kohtelee kaikkia harrastajia yhdenvertaisesti riippumatta harrastajan taitotasosta, fyysisestä olemuksesta ja syntyperästä.
 • Nuorilla on mahdollisuus vaikuttaa seuran toimintaan.

Terveet elämäntavat

 • Seurassa vahvistetaan harrastajien liikunnallisia elämäntapoja.
 • Vanhemmat toimivat esikuvina terveiden elämäntapojen noudattamisessa.

Vastuu ympäristöstä

Turvallisuus

 • Ryhmissä sitoudutaan noudattamaan yhdessä sovittuja ryhmän pelisääntöjä ja turvallisuusohjeita.
 • Tapahtumissa sitoudutaan noudattamaan kulloisenkin järjestäjän toimintaohjeita (esim. yhteisissä majoituskouluissa toimitaan niin, että ohjaajat ja harrastajat ovat yleisen hiljaisuuden alkaessa luokkatiloissa iltatoimissa).

Koreografioiden harjoittelu ja esittäminen

 • Ryhmän osallistujat sitoutuvat ohjaajan laatimaan koreografiaan ja yhdessä sovittuun tavoitteeseen.
 • Ohjaaja tekee kokonaisuuden kannalta päätökset osallistujien roolituksesta ryhmäläisiä kuultuaan huomioiden mm. taitotason ja rajoitteet.

Lisäksi seura sitoutuu

 • kouluttamaan ohjaajiaan
 • hankkimaan ohjaajien käyttöön välineitä
 • varaamaan salivuorot
 • luomaan puitteet monipuoliselle toiminnalle
 • tarjoamaan jäsenilleen mahdollisuuden osallistua erilaisiin tapahtumiin

Ongelmanratkaisupolku

Ongelmanratkaisupolku on johtokunnan hyväksymä toimintamuoto, johon seurassa on sitouduttu. Ongelmanratkaisupolku on edellytys Tähtiseuran laatutunnukselle.

Seuran toiminnassa ei sallita kiusaamista eikä syrjintää, toimintaan ei myöskään kuulu huutaminen, vähättely eikä suosiminen (ks. pelisäännöt). Ikävät tilanteet selvitetään mahdollisimman nopeasti ja avoimesti.

Ongelmanratkaisupolkua käytetään silloin, kun yksilön tai ryhmän toiminnassa (esim. harjoituksissa, seuran tapahtumissa, kisa-/näytösmatkoilla) ilmenee seuran arvojen ja sääntöjen (seuran säännöt, pelisäännöt) vastaista toimintaa. Ongelmanratkaisupolku koskettaa kaikkia seuran toiminnassa olevia henkilöitä (seuratoimijat, huoltajat, harrastajat).

 1. Ohjaaja tai seuratoimija keskustelee ongelman aiheuttajan kanssa.
 2. Alaikäisten kohdalla ohjaaja tai seuratoimija ottaa yhteyttä kotiin ja keskustelee vanhemman kanssa tilanteesta.
 3. Jos em. keskustelut eivät ole tuottaneet haluttua tulosta, asia viedään johtokunnan käsiteltäväksi.
 4. Johtokunta järjestää keskustelutilaisuuden ongelmatilanteesta ja määrittelee keskusteluun osallistujat.
 5. Johtokunta määrittelee tarvittavat sanktiot.

 

Sosiaalisen median pelisäännöt

1. Seuran ja seuran ryhmien käytössä olevat sosiaalisen median palvelut ovat Facebook ja Instagram.
2. Seuran jäseniä kannustetaan jakamaan kuvia, videoita ja fiiliksiä seuran toiminnasta hashtagilla #ovosoulu (ja Voimisteluliiton hashtagilla #voimistelu).
3. Ryhmän tunnuksista vastaa aina viime kädessä ryhmän sen hetkinen ohjaaja, joka vastaa tilin sisällöstä, tietoturvasta ja käyttöoikeuksien jakamisesta.
4. Vain ryhmät, joissa vähintään puolet jäsenistä on yli 13-vuotiaita, voivat luoda ryhmän tunnuksia sosiaalisen median palveluihin.
5. Alle 18-vuotiaiden vanhempia tiedotetaan tunnusten luomisesta etukäteen.
6. Ryhmä sopii näiden ohjeiden lisäksi omat pelisääntönsä sosiaalisen median käytöstä.
7. Pidetään mielessä se, että kaikki, mitä nettiin laitetaan, pysyy siellä.
8. Kriisitilanteissa korjataan virheellinen tieto, pahoitellaan tapahtunutta ja otetaan tarvittaessa yhteys viestinnästä vastaavaan johtokunnan jäseneen.
9. Edustetaan OVOSia myös somessa arvojemme mukaisesti, positiivisesti ja hyvin käyttäytyen.
10. Nämä ohjeet koskevat kaikkia sosiaalisen median kanavia, joissa esiinnytään seuran ja ryhmän nimellä.

Oulun Voimisteluseura on nimetty Urheilugaalassa vuoden 2021 urheiluseuraksi.

Lue lisää täältä!

Tule mukaan

Ota yhteyttä

Saat yhteyden seuraan sähköpostitse ovos@ovos.fi. Ohjaajien ja valmentajien sähköpostiosoitteet löydät tältä sivulta ja johtokunnan yhteystiedot täältä.