Keräsimme palautetta seuramme jäseniltä ja jäsenten vanhemmilta 21.-28.2. palautekyselyn avulla. Kyselyn toteutuksessa toimimme yhteistyössä Olympiakomitean kanssa. Kyselyt keräsivät yhteensä noin 60 vastausta – kiitos niistä!

Eri kohderyhmiä pyydettiin vastaamaan omiin kyselyihinsä (lapset alle 13 v., nuoret 13-17 v., aikuiset yli 18 v. ja alle 18-vuotiaiden huoltajat). Kyselyissä kartoitettiin vastaajien mielipiteitä koskien Oulun Voimisteluseuran toiminnan laatua erilaisilla kysymyksillä ja väittämillä, kuten ”Mikä urheiluharrastuksessa on parasta?” (lasten kysely), ”Harjoitusten jälkeen minulla on aina tai lähes aina hyvä fiilis” (nuorten kysely), ”Seuran ohjatun liikunnan hinta-laatusuhde on kohdallaan” (aikuisten kysely) ja ”Lapseni urheiluharrastuksesta aiheutuvat kokonaiskulut ovat kohtuullisia” (huoltajien kysely).

Useimmissa kysymyksissä vastaajia pyydettiin vastaamaan väittämiin asteikolla 1-5 (1 = ei pidä lainkaan paikkaansa, 5 = pitää täysin paikkansa). Kokonaiskeskiarvot olivat kautta linjan yli 3, useimmissa kysymyksissä yli 4. Parhaat arvosanat saimme aikuisten kyselyssä väittämistä ”Harjoitukset, pelit ja tunnit tuottavat iloa ja hyvää oloa”, ”Koen oloni tervetulleeksi seuraan” sekä ”Seura tarjoaa osallistumismahdollisuuksia erilaisiin tapahtumiin (esim. liikuntatapahtumat, kilpailut, näytökset) (aikuisliikkujien kysely, keskiarvo kaikissa 4,88, vastaajia 16). Harrastajien huoltajille suunnatussa kyselyssä kiitosta keräsivät erityisesti seuramme osaavat ja koulutetut ohjaajat (ohjaus ja valmennus -osion keskiarvo 4,75).

Kyselyjen avoimissa kohdissa kiiteltiin ohjaajien ammattitaitoa ja pätevyyttä, seuran arvoja, monipuolista tarjontaa, suvaitsevaista ja ystävällistä ilmapiiriä ja tiedotuksen sujuvuutta. Kritiikkiä annettiin mm. siitä, ettei lasten toiveita oteta huomioon tuntien sisältöjä suunnitellessa, harjoitusaikaa ei ole tarpeeksi ja erityisesti aikuisten terveysliikuntatunnit ovat keskittyneet liikaa kaupungin pohjoispuolelle. Myös aikuisten tuntivalikoimaan toivottiin lisää vaihtoehtoja.

Olemme käsitelleet tuloksia johtokunnan kesken ja asiaan tullaan palaamaan myös ohjaajien kanssa ohjaajapalverissa tarkemmin.