Seuran ala- ja yläkouluikäisten ryhmissä toteutettiin joulu- ja tammikuun aikana Ilmapiirimittari-kysely, joka kartoitti ryhmien jäsenten tuntemuksia ryhmän henkisestä turvallisuudesta. Kysely liittyi OVOSin kaksivuotiseen (2020-2022) kestävän kehityksen teeman ”Hyvää mieltä harrastamisesta – Henkinen hyvinvointi” toteuttamiseen.

Ryhmätoiminnassa henkistä hyvinvointia edistävät mm. hyvä yhteishenki, luottavainen ilmapiiri, oikeudenmukaisuus, toisten kunnioittaminen, yhdenvertainen kohtelu, erilaisuuden hyväksyminen ja turvallisuuden tunne. Näiden toteutuminen ehkäisee myös kiusaamista.

Ilmapiirimittarissa oli kahdeksan kysymystä, joihin seitsemään vastattiin antamalla 1-5 tähteä (asteikolla täysin eri mieltä – täysin samaa mieltä) ja kahdeksanteen sai laittaa omia ajatuksia ryhmän ilmapiiristä.

Vastaukset annettiin nimettömänä ryhmäkohtaisesti, joten ohjaajat saivat tästä kyselystä palautetta oman ryhmänsä toiminnasta. Ryhmäkohtaisesti käydyissä ohjaajien palautekeskusteluissa käytiin läpi myös ohjaajien vahvuuksia, toimivia käytäntöjä ja mahdollisia kehittämiskohteita annetun palautteen perusteella.

Kaikkien ryhmien vastausten yhteinen keskiarvo oli 4,7 vastausprosentin ollessa 72,5 %. Esimerkiksi kysymyksiin ”Tunnen oloni turvalliseksi ryhmässä” ja ”Ryhmäni hyväksyy erilaisuutta” tuli kumpaankin huikea keskiarvo 4,9. Erinomainen kyselyn kokonaistulos vahvistaa OVOSin pitkäjänteisesti toteuttamaa kehittämistyötä lasten ja nuorten toiminnassa.

Ryhmän ilmapiirin luomista ei voi jättää pelkästään ohjaajan tai valmentajan harteille vaan jokainen ryhmän jäsen vaikuttaa siihen omalla toiminnalla ja käytöksellään. Lasten ja nuorten ajatuksia ryhmänsä toiminnasta:

”Meillä on tosi hyvä ryhmähenki ja meidän joukkueessa voi mennä juttelemaan ihan kelle vaan eikä kukaan jää yksin.”
”Minusta on kivaa, että ketään ei kiusata, vaikka tekisikin jotain väärin.”
”Ohjaajat ovat tosi kivoja. Tutustuminen on helppoa uusiin kavereihin. Treenit ovat kivoja.”
”Tosi kiva joukkue ja valmentaja, aina on kiva tulla treeneihin, kun yhteishenki on niin hyvä.”

Hyvässä seurassa on hyvä liikkua!