Oulun Voimisteluseurassa on määritelty kestävän kehityksen teema, joka vuosina 2021-2022 on Hyvää mieltä harrastamisesta – henkinen hyvinvointi. Tavoitteena on, että toiminta tukee harrastajiensa fyysisistä, sosiaalista ja psyykkistä hyvinvointia.  Henkisen hyvinvoinnin näkökulmasta liikunta tuottaa mielihyvää sekä elämyksiä, kokemuksia ja tuntemuksia, kuten iloa ja virkistystä. Seura tarjoaa toimintaansa osallistuville myönteisiä kokemuksia vaalimalla motivaatiota sekä luomalla myönteisen ja turvallisen sosiaalisen ympäristön.

Ryhmätoiminnassa henkistä hyvinvointia edistävät mm.  hyvä yhteishenki, luottavainen ilmapiiri, oikeudenmukaisuus, toisten kunnioittaminen, yhdenvertainen kohtelu, erilaisuuden hyväksyminen ja turvallisuuden tunne. Näiden toteutuessa ehkäistään myös kiusaamista. Kartoitamme nyt käynnissä olevalla Ilmapiirimittari-kyselyllä seuran ala- ja yläkouluikäisten harrastajien kokemuksia ryhmien toimintailmapiiristä. Ohjeviesti kyselyä koskien on lähetetty 4.12. kaikille Korallin, Lumin, Mintun, Salvian, Kanervan ja Lilan jäsenten huoltajille, joiden toivotaan auttavan lapsia ja nuoria kyselyyn vastaamisessa. Toivomme myös, että kodeissa keskusteltaisiin kyselyn aiheista, jotta myös huoltajat olisivat mukana ryhmän ilmapiirin kartoittamisessa ja mahdollisten epäkohtien esille tuomisessa.

Oulun Voimisteluseurassa on nollatoleranssi kiusaamiselle. Ilmapiirimittari-kyselyn vastauksien ja syksyn aikana ryhmissä käydyn kiusaamiseen liittyvän keskustelun pohjalta tullaan laatimaan koko seuraa koskeva suunnitelma kiusaamisen ehkäisemiseksi.